Postrekovanie

Aplikácia

Ponúkame efektívne dronové aplikácie pre poľnohospodárstvo, ktoré umožňujú okamžité ochranu plodín bez ohľadu na počasie. Naše služby znižujú náklady, zvyšujú efektivitu a minimalizujú škody spôsobené koľajovými riadkami. Spolupracujte s nami a využite moderné, cenovo dostupné a ekologické metódy v oblasti dronovej aplikácie, mapovania a monitoringu. Zameriavame sa na kvalitu, rýchlosť a profesionálny prístup s dôrazom na udržateľnosť.

Rozmetanie

Rozmetací systém T30 3.0 predstavuje vysoko kapacitný, umývateľný a proti korózii odolný posypový nástroj. S kapacitou až 40 litrov, možnosťou rozmetania na vzdialenosť až 7 metrov a hodinovým výkonom posypu až 1 tonu, tento systém predstavuje moderné riešenie pre efektívne rozširovanie hnojív, semien a krmív. Navyše, vďaka monitorovaniu hmotnosti v reálnom čase a senzoru proti rotácii, poskytuje presné informácie o potrebe doplnenia materiálu. Vodotesnosť s hodnotením IP67 zaručuje, že systém T30 je umývateľný a výborne odoláva korózii. Keď sa používa s digitálnymi poľnohospodárskymi riešeniami Agras T30, umožňuje variabilné rozmetanie, čo vedie k úspore hnojív a zvýšeniu výnosov.

Komu poskytujeme naše služby

Poľnohospodárstvo

Vinohradníctvo

Ovocinárstvo

Kľúčové vlasnosti