DJI Mavic 3M

digitálne mapovanie plodín

Efektívne vzdušné sledovanie vyžaduje schopnosť vidieť aj to, čo nie je ľudskému oku viditeľné. Preto je Mavic 3 Multispectral vybavený dvoma typmi kamier. Spája RGB kameru s multispektrálnou kamerou, čo umožňuje skenovať a analyzovať rast plodín s maximálnou presnosťou. Správa poľnohospodárskej produkcie si vyžaduje presné a podrobné dáta, a práve to Mavic 3M dokáže poskytnúť.

Cielený postrek

Mavic 3M umožňuje vykonávať letecký prieskum sadov v súlade s terénnymi podmienkami, vrátane práce na svahoch. V kombinácii s platformou DJI Terra alebo DJI SmartFarm Platform na rekonštrukciu máp umožňuje vytvárať mapy sadov s vysokým rozlíšením, automaticky identifikovať počet stromov, odlišovať stromy od iných prekážok alebo objektov a generovať trojrozmerné prevádzkové trasy pre poľnohospodárske drony. Vďaka tomu sú operácie nielen bezpečnejšie, ale aj efektívnejšie.m a cloudovému mapovaniu majú užívatelia možnosť efektívne spravovať 3D digitálny ovocný sad, čo im uľahčuje prechod na digitálne poľnohospodárstvo.

Kľúčové vlasnosti

NDVI

Umožňuje odhaliť rastliny v strese, rozlišovať medzi plodinami a určiť, v ktorej fáze sa nachádzajú vo svojom rastovom cykle.

NDRE

Poskytuje prehľad o obsahu chlorofylu v listoch.

 

GNDVI

Užitočné na odhad fotosyntetickej aktivity, ako aj obsahu vody a dusíka v poraste rastlín.