DJI Agras T 30

digitálne poľnohospodárstvo

S využitím digitálnych agrotechnologických riešení od spoločnosti DJI, model T30 prispieva k zníženiu použitia hnojív a k zvýšeniu úrody prostredníctvom efektívnych, dátami podložených osvedčených postupov.

Cielený postrek

S pomocou pokročilej technológie zameriavania na konáre a listy a s prispôsobiteľnými ramenami dokáže Agras T30 preniknúť aj cez hustejšie vrstvy pomocou šikmého rozprašovania, čím zabezpečí rovnomerné rozloženie kvapalných pesticídov a zvýši počet kvapôčok. Vďaka Smart Agriculture Cloud Platform a cloudovému mapovaniu majú užívatelia možnosť efektívne spravovať 3D digitálny ovocný sad, čo im uľahčuje prechod na digitálne poľnohospodárstvo.

Kľúčové vlasnosti